Hertz

jednotka frekvence
Další významy jsou uvedeny na stránce Hertz (rozcestník).

Hertz (značka Hz; celým slovem hertz, s malým h; výslovnost [herc]) je jednotkou frekvence (kmitočtu) v soustavě SI. Jde o odvozenou jednotku, která vyjadřuje, kolik periodických (pravidelně se opakujících) dějů se odehraje za jednu sekundu; vyjádření v základních jednotkách je tedy s−1.

Jednotka je pojmenována podle německého fyzika Heinricha Hertze, badatele a objevitele v oblasti elektromagnetických vln.

Příklady

editovat

střídavého proudu se v běžné elektrické sítí používají frekvence 50 Hz (Evropa) a 60 Hz (Amerika). Elektrické rozvody lodí a letadel často používají zvýšenou frekvenci 400 Hz.

zvuku je rozsah člověkem slyšitelných frekvencí zhruba 20 Hz až 20 kHz. Komorní A (standardně užívaný referenční tón pro ladění hudebních nástrojů) má frekvenci 440 Hz. Každé zdvojnásobení frekvence znamená zvýšení tónu o oktávu.

Násobné jednotky

editovat
  • milihertz (značka mHz) se rovná 10−3 Hz (0,001 Hz). Této frekvenci odpovídá perioda 1000 sekund (tj. 16⅔ minuty).
  • kilohertz (značka kHz) se rovná 103 Hz (1000 Hz). Této frekvenci odpovídá periodams. Používá se např. pro udávání frekvence elektroakustického signálu či v akustice u vyšších frekvencí zvuku.
  • megahertz (značka MHz) se rovná 106 Hz (1 milion Hz). Této frekvenci odpovídá periodaµs. Používá se např. pro udávání frekvence radiotelevizního či telekomunikačního signálu nebo pro údaj o taktovací frekvenci procesoru.

Historie

editovat

Název jednotky hertz byl přijat Generální konferencí pro míry a váhy v roce 1960 a nahradil předchozí jméno „cykly za sekundu“, značeno c/s, cykl/s nebo cps (cycles per second), spolu s příslušnými násobky (kilocyklů, megacykly atd.).

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat