Perioda (fyzika)

fyzikální veličina vyjadřující dobu trvání jednoho opakování periodického děje; převrácená hodnota frekvence

Perioda označuje ve fyzice fyzikální veličinu, která udává dobu trvání jednoho opakování periodického děje. Perioda tedy označuje dobu potřebnou k tomu, aby se systém dostal zpět do výchozího stavu.

Perioda
Jedna perioda
Jedna perioda
Název veličiny
a její značka
Perioda
T
Hlavní jednotka SI
a její značka
sekunda
s
Dle transformace složekskalární

Značení editovat

  • Symbol veličiny:  
  • Základní jednotka SI: sekunda, značka jednotky: s
  • Další jednotky: viz čas

Vztah k jiným veličinám editovat

Mezi frekvencí   a periodou   platí vztah

 


Při popisu kmitání a vlnění se používá také úhlová frekvence (úhlový kmitočet)  , tzn.

 

Mezi periodou   a vlnovou délkou   platí vztah

 ,

kde   je vlnová délka a   je fázová rychlost.

Související články editovat

Externí odkazy editovat

  •   Slovníkové heslo perioda ve Wikislovníku