Otevřít hlavní menu

Perioda (fyzika)

časový interval mezi navazujícími událostmi nějakého opakujícího se jevu (inverzní veličina k frekvenci)

Perioda označuje ve fyzice fyzikální veličinu, která udává dobu trvání jednoho opakování periodického děje. Perioda tedy označuje dobu potřebnou k tomu, aby se systém dostal zpět do výchozího stavu.

Perioda
Jedna perioda

Jedna perioda

Obecné
Název, značka Perioda, T
Hlavní jednotka SI sekunda
Značka hlavní jednotky SI s
Dle transformace složek skalární

ZnačeníEditovat

  • Symbol veličiny:  
  • Základní jednotka SI: sekunda, značka jednotky: s
  • Další jednotky: viz čas

Vztah k jiným veličinámEditovat

Mezi frekvencí   a periodou   platí vztah

 


Při popisu kmitání a vlnění se používá také úhlová frekvence (úhlový kmitočet)  , tzn.

 

Mezi periodou   a vlnovou délkou   platí vztah

 ,

kde   je vlnová délka a   je fázová rychlost.

Související článkyEditovat