Vlnová délka (někdy též délka vlny) označuje vzdálenost dvou nejbližších bodů postupného periodického vlnění, které kmitají ve fázi.

Vlnová délka
Vlnová délka
Vlnová délka
Název veličiny
a její značka
Vlnová délka
λ
Hlavní jednotka SI
a její značka
metr
m
Definiční vztah
Dle transformace složekskalární

Značení Editovat

Výpočet Editovat

K vyjádření vlnové délky lze použít vztah

 ,

kde   je perioda,   frekvence vlnění,   je úhlová frekvence a   je fázová rychlost šíření vlnění.

Vlastnosti Editovat

Když světlo (a obecněji elektromagnetické vlnění) přechází z prostředí s indexem lomu   do prostředí s indexem lomu  , jeho vlnová délka se násobí relativním indexem lomu  , ale frekvence zůstává stejná. Vlnová délka se mění dle vztahu:

 .

Louis-Victor de Broglie objevil, že i částice lze popsat vlnovou délkou:

 ,

kde h je Planckova konstanta, p je hybnost, m hmotnost, v rychlost a c rychlost světla.

Související články Editovat

Externí odkazy Editovat