Vlnová délka

vzdálenost dvou nejbližších bodů

Vlnová délka (někdy též délka vlny) označuje vzdálenost dvou nejbližších bodů postupného periodického vlnění, které kmitají ve fázi.

Vlnová délka
Vlnová délka
Vlnová délka
Název veličiny
a její značka
Vlnová délka
λ
Hlavní jednotka SI
a její značka
metr
m
Definiční vztah
Dle transformace složekskalární

Značení editovat

Výpočet editovat

K vyjádření vlnové délky lze použít vztah

 ,

kde   je perioda,   frekvence vlnění,   je úhlová frekvence a   je fázová rychlost šíření vlnění.

Vlastnosti editovat

Když světlo (a obecněji elektromagnetické vlnění) přechází z prostředí s indexem lomu   do prostředí s indexem lomu  , jeho vlnová délka se násobí relativním indexem lomu  , ale frekvence zůstává stejná. Vlnová délka se mění dle vztahu:

 .

Louis-Victor de Broglie objevil, že i částice lze popsat vlnovou délkou:

 ,

kde h je Planckova konstanta, p je hybnost, m hmotnost, v rychlost a c rychlost světla.

Související články editovat

Externí odkazy editovat