Fáze (vlna)

(přesměrováno z Fáze vlny)

Fáze vlny je bezrozměrná veličina, která určuje vztah charakteristické veličiny vlny (například výchylky akustického tlaku, nebo magnetické indukce) k danému místu a času a ke stavu charakteristické veličiny vlny v časovém a prostorovém počátku.

Závislost charakteristické veličiny na fázi určuje "tvar" vlny bez ohledu na její šíření. Fáze je parametrem, na kterém závisí časový průběh charakteristické veličiny v pevně daném místě, kterým vlna prochází, resp. prostorové pole charakteristické veličiny pro pevný časový okamžik.

O fázi se hovoří nejen v případě vlnění, ale i při kmitání, kde má tato veličina podobný význam, ale bez prostorové závislosti.

PříkladyEditovat

Jako příklad neharmonické vlny lze uvést např. rázovou vlnu. U ní můžeme hovořit o fázi náběhu, ve které se prudce zvyšuje hodnota charakteristické veličiny (např. tlaku u tlakové vlny), o fázi doznívání (přesněji řečeno v obou případech jde o intervaly hodnot fáze jako veličiny) nebo o fázi maxima. Tyto fáze přicházejí do různých míst prostoru v různých časech.


Při postupném rovinném harmonickém vlnění lze vlnu zapsat ve tvaru

 ,

kde   je úhlová frekvence,   je čas,   je polohový vektor bodu prostoru,   je vlnový vektor,   je amplituda charakteristické veličiny vlnění a   je tzv. počáteční fáze (nebo také fázová konstanta).

Fází vlny je v tomto případě celá veličina  . Počáteční fáze určuje odchylku od rovnovážného stavu v čase   a bodě  . Pomocí fáze   lze tedy harmonické vlnění vyjádřit jako

 

Fáze je tedy parametr závislosti charakteristické veličiny, kterou je určen sinusový "tvar" vlny.


Obdobně lze harmonické kmitání vyjádřit jako

 ,

kde   je fáze kmitu,   je úhlová frekvence a   je počáteční fáze.

Fázový rozdílEditovat

 
Zobrazení fázového posunu na harmonické vlně (nebo u harmonického kmitání).

Pokud máme dvě vlnění s fázemi   a  , pak veličina

 

se nazývá fázový rozdíl (nebo také fázový posun).

S fázovým posunem se lze setkat při skládání nebo porovnávání vlnění (nebo také při skládání kmitání).

Související článkyEditovat