Otevřít hlavní menu

Oktáva (z lat. octavus – osmý) je hudební interval mezi tóny, jejichž poměr frekvencí je 2:1. Tón o oktávu vyšší tedy dostaneme zdvojnásobením frekvence základního tónu. V diatonické stupnici jde o interval mezi prvním a osmým tónem, v rovnoměrně temperovaném ladění obsahuje oktáva dvanáct půltónů. Oktáva je nejkonsonantnější hudební interval (pomineme-li primu, což je souzvuk dvou tónů se stejnými frekvencemi), a proto tvoří základní stavební prvek naprosté většiny hudebních stupnic.

Oktáva
Doplňkový interval prima
Velikost
Půltóny 12
Čistý interval 2:1
Centy
Rovnoměrně
temp. lad.
1200
Čisté ladění 1200

Dva tóny vzdálené o oktávu mají v hudbě stejné jméno (např. C). Příklad: komorní A (a’) má 440 Hz, tón o oktávu vyšší (a’’) má 880 Hz, tón o oktávu nižší (a) má 220 Hz.

Termín se mimo hudební nauku používá také v akustice i v jiných oborech techniky, které se zabývají periodickými ději.

Oktávový systémEditovat

Jak již bylo řečeno, tóny vzdálené o oktávu jsou označovány stejným písmenem. Všechny slyšitelné tóny se tedy dají seřadit do oktáv, které mají různá označení. Jako základní tón se pro toto názvosloví používá tón C. Zápis je možné provést více způsoby: c’ = c1; C’ = C1.

 • Subkontra oktáva: od C’’ (16,4 Hz) do H’’ (tón cca od 16 Hz níže lidské ucho vnímá jako sled hluků)
 • Kontra oktáva: od C’ (32,7 Hz) do H’
 • Velká oktáva: od C (65,4 Hz) do H
 
Noty stupnice C dur od velkého C do tříčárkovaného C
 • Malá oktáva: od c (130,8 Hz) do h
 • Jednočárkovaná oktáva: od c’ (261,5 Hz) do h’
 • Dvojčárkovaná oktáva: od c’’ (523,2 Hz) do h’’
 • Tříčárkovaná oktáva: od c’’’ (1046 Hz) do h’’’
 • Čtyřčárkovaná oktáva: od c’’’’ (2093 Hz) do h’’’’
 • Pětičárkovaná oktáva: od c’’’’’ (4186 Hz) do h’’’’’
 • atd., teoreticky bez omezení, ale vyšší než osmičárkované tóny jsou již lidským uchem neslyšitelné
 • v praxi u běžné akustické hudby se vyskytují maximálně šestičárkované oktávy a to pouze u některých velkých varhanních strojů
 • v elektronické hudbě žádná omezení neexistují a mohou se zde vyskytnout i vyšší oktávy než šestičárkované
 • Omezení je ale v MIDI komunikaci. Ta má nejvyšší číslo tónu 127, což odpovídá šestičárkovému G (cca 12,5 kHz). Nejnižší číslo tónu 0 odpovídá tónu C o oktávu nižší než subkontra C (cca 8,2 Hz).

I jednotlivé tóny mají své názvy, např. ‚D (kontra D); f# (malé Fis); g’’(dvoučárkované G) a podobně.

Oktávová transpoziceEditovat

 
Tóny v notovém zápise (horní linka) a skutečně znějící tóny (dolní linka)

K omezení pomocných linek v notovém zápise se používá oktávová transpozice. Používají se označení:

 • 8va (z ital. ottava alta) pro tóny, které zní o oktávu výše než v notovém zápise
 • 8vb (z ital. ottava bassa) pro tóny, které zní o oktávu níže než v notovém zápise
 • 15ma (z ital. quindicesima alta) pro tóny, které zní o dvě oktávy výše než v notovém zápise
 • 15mb (z ital. quindicesima bassa) pro tóny, které zní o dvě oktávy níže než v notovém zápise

Tón o oktávu vyšší než základní tón je osmý tón diatonické stupnice (např. C dur), tón o dvě oktávy vyšší než základní tón je patnáctý tón diatonické stupnice (lze si to snadno odpočítat), proto označení 15ma a 15mb.

Související článkyEditovat