Bohrův magneton

fyzikální konstanta

Bohrův magneton (symbol ) je konstanta z fyziky částic. Vyjadřuje přibližně magnetický moment elektronu. Je pojmenována po dánském fyzikovi Nielsu Bohrovi.

Definiční vztahEditovat

Bohrův magneton je definován v jednotkách SI vztahem:

 

kde   označuje elementární náboj,   je redukovaná Planckova konstanta,   hmotnost elektronu.

Jeho obdoba (ale s jiným rozměrem!) v symetrické (Gaussově) soustavě cgs je definována vztahem:

 

kde   označuje elementární náboj,   je redukovaná Planckova konstanta,   hmotnost elektronu a   je rychlost světla ve vakuu.

HodnotaEditovat

V soustavě SI má Bohrův magneton hodnotu:

  J·T−1[1]

Někdy je výhodné vyjádřit jeho hodnotu pomocí elektronvoltů:

  eV/T.[1]

Obdoba v Gaussově soustavě cgs má hodnotu:

  erg·G−1.

ReferenceEditovat

  1. a b Fundamental Physical Constants; 2018 CODATA recommended values. NIST, květen 2019. Dostupné online, PDF (anglicky)