Otevřít hlavní menu

Planckův čas je časový interval, který je definovaný jako doba potřebná pro překonání Planckovy délky pro foton ve vakuu.[1] Jednotka je pojmenovaná po Maxu Planckovi a je brána za "časové kvantum", protože podle současných poznatků se nic nemůže odehrát v době kratší než Planckův čas.

Definice a hodnotaEditovat

Planckův čas tp je definován vztahem:

 

kde:

  je redukovaná Planckova konstanta,
  je gravitační konstanta,
  je rychlost světla ve vakuu.

Aktuální (r. 2018) experimentálně určená hodnota:[2]

tP = 5,391 245(60)×10−44 s.

Dvě cifry v závorkách označují nejistotu v určení na posledních dvou místech numerické hodnoty.

Podle dostupných informací z roku 2006 je nejkratší dosud změřený časový interval attosekunda (10−18 s), což je přibližně 1026 Planckova času.[3][4]

V rámci fyzikálních zákonů, jak jsou chápány dnes, nelze změřit ani zjistit žádnou hmotnou změnu v tak krátkém okamžiku. Planckův čas patří do oblasti matematické fyziky jako nástroj rozměrového rozboru, pomocí kterého se studují jednotky měření a fyzikálních konstant.

Všechny vědecké experimenty a lidské zkušenosti se dějí v průběhu kvadriliard Planckových časů, takže je jakékoliv dění v Planckově měřítku těžko odhalitelné.

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Planck time na anglické Wikipedii.

  1. Big Bang models back to Planck time [online]. Georgia State University, 19 June 2005. Dostupné online. 
  2. Fundamental Physical Constatnts; 2018 CODATA recommended values. NIST, květen 2019. Dostupné online, PDF (anglicky)
  3. Shortest time interval measured [online]. BBC News, 25. února 2004 [cit. 2009-01-11]. Dostupné online. 
  4. Fastest view of molecular motion [online]. BBC News, 4. března 2006 [cit. 2009-01-11]. Dostupné online. 

Související článkyEditovat