Vzorec je stručné písemné, formalizované, zvláště symbolické vyjádření určitého vztahu. Používá se především ve vědách. Příkladem mohou být rozličné matematické, fyzikální či chemické vzorce. Některá zvlášť elegantní vyjádření se prosadila i do veřejného povědomí. Tisknou se na trička, nádobí apod. Velmi známým je např. Einsteinův vzorec vyjadřující ekvivalenci hmoty a energie: E = mc² či tzv. Eulerova rovnost . Oba z těchto příkladů jsou jedním z typů vzorců – rovnicemi.

Ve vědě a technice je užívaní vzorců a manipulace s nimi důležitým aspektem, který umožňuje snadněji pracovat s abstraktními pojmy. Pokrok v matematice i ostatních oborech tak šel v historii často ruku v ruce se zavedením nějakého nového způsobu značení. Např. místo slovní formulace objem koule je roven čtyřem třetinám třetí mocniny jejího poloměru vynásobené číslem pí, která je neprakticky dlouhá a nepříliš přehledná, v matematice dnes stejnou skutečnost vyjádříme vzorcem .

Předpokladem smysluplného vyjádření je jasná definice významu jednotlivých elementů (znaků a výrazů) vzorce. (Např. ve výše uvedeném vzorci znak V označuje objem, znak označuje jasně definovanou matematickou konstantu a znak r představuje poloměr koule.

V oblasti tabulkových procesorů se jedná o základní prostředek pro práce s daty v tabulce. Vzorec tam obvykle začíná rovnítkem, za kterým následující požadované operace, např.:

Zápis vzorcůEditovat

Kromě tradičního ručního zápisu se používají i programy (aplikace) pro počítače se zvláštním grafickým vybavením pro grafickou nápodobu ručního zápisu. Jde o integrální součásti textových editorů (Word, OpenOffice – Writer) nebo samostatné doplňky – aplikace.

Zvláštní typ tvoří tabulkové procesory (Excel, MathCad, OpenOffice – Math), které přímo pracují se zvláštními vzorci, podle kterých provádějí příslušné operace, např. matematické, textové či logické. V nich se tyto vzorce zapisují a ukazují prostým písmem v editačním okénku. Grafická nápodoba ručního psaní vzorců (bez výpočetního užití) je ovšem zpravidla také součástí tabulkového procesoru.

Související článkyEditovat