Isobutan

chemická sloučenina

Isobutan (též izobutan; systematický název methylpropan nebo 2-methylpropan) je alkan izomerníbutanem. Obavy z poškozování ozónové vrstvy freony vedly ke zvýšenému používání isobutanu jako chladiva, zvláště v chladničkách a mrazničkách pro domácnosti, a jako hnacího plynu ve sprejích. Pro tato použití se označuje jako R-600a. Některé tábornické vařiče využívají směs isobutanu s propanem, obvykle 80:20. Isobutan se používá i jako surovina v petrochemickém průmyslu, například pro syntézu isooktanu[2]. Isobutan je R-skupina v aminokyselině leucinu.

Isobutan
Strukturní vzorec isobutanu
Strukturní vzorec isobutanu
3D model isobutanu
3D model isobutanu
3D model isobutanu
3D model isobutanu
Obecné
Systematický název2-methylpropan
Triviální názevisobutan
Ostatní názvyizobutan, iso-butan, izo-butan, methylpropan
Anglický názevIsobutane
Německý názevIsobutan
Sumární vzorecC4H10
Vzhledbezbarvý plyn
Identifikace
Registrační číslo CAS75-28-5
EC-no (EINECS/ELINCS/NLP)200-857-2
Indexové číslo601-004-00-0
SMILESCC(C)C
Vlastnosti
Molární hmotnost58,123 g/mol
Teplota tání−159,6 °C
Teplota varu−11,7 °C
Hustota2,51 kg/m3 (plyn, 15 °C)
593,4 kg/m3 (kapalina, -11,7 °C)
Dynamický viskozitní koeficient0,006 89 cP (0 °C)
Kritická teplota Tk134,9 °C
Kritický tlak pk369 5 kPa
Rozpustnost ve vodě3,25 % objemově (20 °C)
Bezpečnost
GHS02 – hořlavé látky
GHS02
GHS04 – plyny pod tlakem
GHS04
[1]
Nebezpečí[1]
H-větyH220
R-větyR12
S-věty(S2) S9 S16
NFPA 704
4
1
Teplota vznícení460 °C
Meze výbušnosti1,8 - 8,4 %
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).

Některá data mohou pocházet z datové položky.

Názvosloví editovat

Isobutan je triviální název podporovaný IUPAC v Doporučení pro názvosloví organické chemie 1993[3]; aktuálně je již nedoporučovaný.

Systematický název je methylpropan. Číslo substituentu (2-) není potřeba uvádět, protože neexistuje izomer této molekuly, který by měl „methylpropan“ jako součást názvu. Dle nejnovějšího IUPAC názvosloví (2013) však je v preferovaném názvu potřeba lokant uvádět (methyl posunutý do polohy 1 tvoří jinou sloučeninu; že už nejde o methylpropan, ale butan, nehraje roli).

Reference editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Isobutane na anglické Wikipedii.

  1. a b Isobutane. pubchem.ncbi.nlm.nih.gov [online]. PubChem [cit. 2021-05-23]. Dostupné online. (anglicky) 
  2. Patent Watch, July 31, 2006.. www.chemistry.org [online]. [cit. 2009-08-18]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2007-03-11. 
  3. Panico, R.; & Powell, W. H. (Eds.). A Guide to IUPAC Nomenclature of Organic Compounds 1993. Oxford: Blackwell Science, 1994. ISBN 0-632-03488-2.  http://www.acdlabs.com/iupac/nomenclature/93/r93_679.htm

Externí odkazy editovat