Diferenční rovnice

Diferenční rovnice je rovnice pro neznámou posloupnost obsahující její diference.

Máme-li danou posloupnost , pak její (první) diference (zprava) je posloupnost definovaná jako

.

Druhá diference je diference první diference:

Obecně k-tou diferenci definujeme jako

.

Vztah k rekurentním rovnicím

editovat

Lineární rekurentní rovnice lze jednoznačně převést na (tzv. přidružené) diferenční rovnice a naopak; někteří autoři používají tyto dva pojmy zaměnitelně. Například, diferenční rovnice

 

je ekvivalentní přidružené rekurentní rovnici

 .