Algebraická varieta

Algebraická varieta je matematický pojem z oboru algebraické geometrie. Nazývá se tak množina všech řešení soustavy polynomiálních rovnic