Exponenciální rovnice

Exponenciální rovnice má neznámou v exponentu (mocniteli). [1][2]

Příklad exponenciální rovnice:

Řešení exponenciální rovniceEditovat

[3][4][5]

Stejné základyEditovat

V případě, že máme na obou stranách stejné základy mocniny (mocněnce), jde o nejjednodušší způsob řešení exponenciální rovnice.

Příklad tohoto typu exponenciální rovnice a jejího řešení:

 1.  
 2. Základ 4 se dá napsat jako  
   
 3. Nyní máme stejné základy na obou stranách rovnice, takže to lze napsat následovně:
   
 4. Nyní to budeme řešit jako lineární rovnici:
   
 5.  
 6.  
  Tím je vyřešená jednoduchá exponenciální rovnice pomocí stejného základu.

LogaritmováníEditovat

V případě, že nemáme mít na obou stranách stejné základy, se rovnice řeší zlogaritmováním.

Příklad tohoto typu exponenciální rovnice a jejího řešení:

 1.  
 2. Zlogaritmujeme rovnici:
   
 3. Využijeme větu o logaritmech – přesuneme exponenty před logaritmus:
   
 4. Vynásobíme závorky s logaritmem:
   
 5. Výrazy s neznámou x osamostatníme na jednu stranu rovnice:
   
 6. Vytkneme x:
   
 7. Připravíme si rovnici k vyřešení a dopočítáme:
   
 8. Řešení rovnice je:
   
  Tím je vyřešená jednoduchá exponenciální rovnice pomocí logaritmu.

SubstituceEditovat

Řešit exponenciální rovnici lze také pomocí substituce.

Příklad postupu řešení:

 1.  
 2. Zavedeme substituci  :
   
 3. Vypočítáme kvadratickou rovnici:
   

   

   
 4. Nyní si můžeme napsat 2 rovnice:
  1.  
  2.  
 5. Vyřešíme obě rovnice:
  1.  
   1. Rovnici budeme řešit pomocí stejného základu (lze to i zlogaritmovat), číslo   se dá napsat jako  :
     
   2.  
   3. Výsledek je:
     
    Tím je vyřešená jednoduchá exponenciální rovnice pomocí substituce.
  2.  
   Rovnici bychom řešili pomocí logaritmu, ale zde to nejde, protože logaritmus záporného nelze řešit.

Související článkyEditovat

ReferenceEditovat