Singulární matice

Singulární matice je taková čtvercová matice, jejíž determinant je roven nule, tzn.

Ekvivalentně lze též tvrdit:

Opakem singulární matice je tzv. regulární matice s nenulovým determinantem.

Související článkyEditovat