Histogram

Histogram je statistický pojem a je to grafické znázornění distribuce dat pomocí sloupcového grafu se sloupci stejné šířky, vyjadřující šířku intervalů (tříd), přičemž výška sloupců vyjadřuje četnost sledované veličiny v daném intervalu.[1] Je důležité zvolit správnou šířku intervalu, neboť nesprávná šířka intervalu může snížit informační hodnotu diagramu.[2]

Problém referenčních tříd či intervalůEditovat

"98% návštěvníků Lurd nejsou protestanté, Samuelson navštívil Lurdy | Samuelson není protestant" (stupeň jistoty 0.98) a zároveň "90% Švédů je protestantského vyznání, Samuelson je Švéd | Samuelson je protestantského vyznání" (stupeň jistoty 0.90). Tedy při různé volbě referenčních tříd lze dostat vysoce pravděpodobné výsledky, které si odporují. Jde o nevhodné volby referenčních tříd. Pro Samuelsona je v obou příkladech graf normální distribuce dat příliš strmý a interval spolehlivosti nepatrný.

Histogram je jedním ze sedmi základních nástrojů zlepšování kvality.[3]

FotografieEditovat

digitální fotografii je histogram grafické znázornění distribuce jasu ve snímku. Jednotlivé sloupce grafu znázorňují podíl jednotlivých úrovní jasu od černé (vlevo) po bílou (vpravo) zastoupených ve snímku. Histogram umožňuje objektivně zhodnotit jasové kvality snímku jako je vhodná expozice, expoziční rozsah, kontrast nebo přítomnost přepalů a podpalů (přeexponované a podexponované části snímků, které jsou zaznamenány jako bílá a černá místa).

Kromě jasového diagramu jsou i histogramy pro jednotlivé barevné kanály RGB.

ReferenceEditovat

  1. KUPKA, Karel. Statistické řízení jakosti: interaktivní analýza a interpretace dat pro řízení jakosti a ekonomiku. Pardubice: TriloByte, 1997. ISBN 80-238-1818-X. (česky) 
  2. NENADÁL, Jaroslav. Moderní management jakosti: principy, postupy, metody. Praha: Management Press, 2008. ISBN 978-80-7261-186-7. (česky) 
  3. Nancy R. Tague. Seven Basic Quality Tools [online]. Milwaukee, Wisconsin: American Society for Quality, 2004 [cit. 2010-02-05]. (The Quality Toolbox). S. 15. Dostupné online. 

Externí odkazyEditovat