Histogram je statistický pojem a je to grafické znázornění distribuce dat pomocí sloupcového grafu se sloupci stejné šířky, vyjadřující šířku intervalů (tříd), přičemž výška sloupců vyjadřuje četnost sledované veličiny v daném intervalu.[1] Je důležité zvolit správnou šířku intervalu, neboť nesprávná šířka intervalu může snížit informační hodnotu diagramu.[2]

Problém referenčních tříd či intervalů

editovat

"98% návštěvníků Lurd nejsou protestanti, Samuelson navštívil Lurdy | Samuelson není protestant" (stupeň jistoty 0.98) a zároveň "90% Švédů je protestantského vyznání, Samuelson je Švéd | Samuelson je protestantského vyznání" (stupeň jistoty 0.90). Tedy při různé volbě referenčních tříd lze dostat vysoce pravděpodobné výsledky, které si odporují. Jde o nevhodné volby referenčních tříd.

Komentář

editovat

Referenční třídy, na něž každý z úsudků odkazuje, se tedy navzájem vylučují.

Pokud výskyt protestantů mezi návštěvníky Lurd je tak extrémně nízký, může ho ovlivnit na protestanty bohaté Švédsko.

Kdyby výskyt protestantů v Lurdách nebyl tak extrémně nízký, aby ho mohlo ovlivnit na protestanty bohaté Švédsko, byl by výskyt protestantů v Lurdách dostatečný, aby ho nemuselo ovlivnit na protestanty bohaté Švédsko.

Takto by bylo vzájemné vylučování se referenčních tříd odstraněno.

Opačný případ

editovat

Kdyby se zvýšil podstatně počet osob, které nejsou protestantského vyznání ve Švédsku, znamenalo by to rovněž konec vzájemného vylučování se referenčních tříd.

Histogram je jedním ze sedmi základních nástrojů zlepšování kvality.[3]

Fotografie

editovat

digitální fotografii je histogram grafické znázornění distribuce jasu ve snímku. Jednotlivé sloupce grafu znázorňují podíl jednotlivých úrovní jasu od černé (vlevo) po bílou (vpravo) zastoupených ve snímku. Histogram umožňuje objektivně zhodnotit jasové kvality snímku jako je vhodná expozice, expoziční rozsah, kontrast nebo přítomnost přepalů a podpalů (přeexponované a podexponované části snímků, které jsou zaznamenány jako bílá a černá místa).

Kromě jasového diagramu jsou i histogramy pro jednotlivé barevné kanály RGB.

Reference

editovat
  1. KUPKA, Karel. Statistické řízení jakosti: interaktivní analýza a interpretace dat pro řízení jakosti a ekonomiku. Pardubice: TriloByte, 1997. ISBN 80-238-1818-X. 
  2. NENADÁL, Jaroslav. Moderní management jakosti: principy, postupy, metody. Praha: Management Press, 2008. ISBN 978-80-7261-186-7. 
  3. Nancy R. Tague. Seven Basic Quality Tools [online]. Milwaukee, Wisconsin: American Society for Quality, 2004 [cit. 2010-02-05]. (The Quality Toolbox). S. 15. Dostupné v archivu pořízeném dne 2018-10-31. 

Externí odkazy

editovat