Duální prostor

matematický pojem

Duální prostor nebo duální vektorový prostor je matematický pojem z oblasti funkcionální analýzy. Pro každý daný vektorový prostor V existuje jeho jednoznačný duální prostor V* , který sestává z množiny lineárních funkcionálů na V. Rozlišujeme 2 typy duálních prostorů: - algebraický duální prostor (je definován pro všechny vektorové prostory) a kontinuální duální prostor.

DefiniceEditovat

V je vektorový prostor nad polem F. Duálním prostorem k prostoru V nazýváme množinu lineárních funkcionálů   φ: VF' , přičemž V* se také stává vektorovým prostorem pokud jsou na něm definovány následující lineární operace sčítání vektorů (lineárních funkcionální) a skalárního násobení:

 

pro všechny φ, ψV*, xV, aF (a=skalár).