Monom (z řec. monos, jeden) čili jednočlen je v algebře polynom s jediným členem (resp. s jediným nenulovým koeficientem). Monom je tedy součin koeficientu a určité mocniny proměnné, například:

Z těchto monomů lze sestavit polynom, například:

Výjimečně se vyskytují i monomy dvou a více proměnných. Funkce vyjádřená monomem je mocninová funkce.

Související článkyEditovat