Fubiniova věta

matematická věta používaná v integrálním počtu

Fubiniova věta je jednou z důležitých vět integrálního počtu. Vyslovil ji poprvé italský matematik Guido Fubini, po kterém se jmenuje, a jejím obsahem je vymezení podmínek, za kterých lze hodnotu vícerozměrného integrálu spočítat pomocí jednorozměrných integrálů a to bez ohledu na pořadí. Obecně tedy udává možnost počítat

Z formálního hlediska se jako Fubiniova věta označuje několik různých vět, protože přesné znění se liší pro různé definice integrálu.