Stacionární magnetické pole

Stacionární magnetické pole je takové magnetické pole, jehož magnetická indukce a tok se s časem nemění. Vyskytuje se v okolí nepohybujících se permanentních magnetů a vodičů s konstantním proudem.

Velikost magnetické síly kolem vodiče s proudem spočítáme podle vzorce:

  • (pokud je vodič kolmý na magnetické indukční čáry)
  • (pokud svírá vodič s magnetickými indukčními čarami úhel alfa)
  • V případě, že vodič je rovnoběžný s magnetickými indukčními čarami, velikost magnetické síly je rovna nule.[1]

V případě magnetostatického pole jsou volné proudy nulové, u stacionárního magnetického pole mohou být tyto proudy nenulové, avšak musí být konstantní. Volné proudy se tedy nemění v čase (takové proudy vznikají např. při rovnoměrném přímočarém pohybu elektrických nábojů).

ReferenceEditovat

  1. LEPIL OLDŘICH,ŠEDIVÝ PŘEMYSL. Fyzika pro gymnázia: Elektřina a magnetismus. Praha: Prometheus, 2009. 341 s. ISBN 978-80-7196-202-1. 

Související článkyEditovat