Pojem zobecněná síla pochází z lagrangeovské formulace mechaniky. Je to důsledek použití[zdroj?] zobecněných souřadnic pro systém, na který působí síly.

Motivace Editovat

Pokud se částice v důsledku působení síly   změní svoji polohu, přičemž změnu lze vyjádřit polohovým vektorem  , pak práce vykonaná touto silou je

 

Převedeme-li pravou stranu do zobecněných souřadnic, dostaneme

 

Pokud zaměníme pořadí sumací, lze psát

 

Právě z předchozího zápisu pochází myšlenka zavedení zobecněné síly. Zavedeme-li totiž zobecněnou sílu vyjádřenou v zobecněných souřadnicích   vztahem

 ,

pak lze výraz pro práci zapsat ve tvaru

 

Veličina  rozměr práce. Pokud má zobecněná souřadnice   rozměr délky, pak má zobecněná síla   rozměr síly. Avšak vzhledem k tomu, že zobecněná souřadnice   nemusí mít fyzikální rozměr délky, nemusí mít ani odpovídající zobecněná síla   rozměr síly. Např. pokud   je úhel, pak   má rozměr momentu síly.

Související články Editovat