Sarrusovo pravidlo

metoda výpočtu determinantu matice 3. řádu

Sarrusovo pravidlo je postup pro výpočet determinantu matice třetího řádu.

Schéma popisující výpočet determinantu pomocí Sarrusova pravidla

Sarrusovo pravidlo je mnemotechnická pomůcka usnadňující zapamatování postupu výpočtu.

PrincipEditovat

Princip Sarrusova pravidla spočívá v úpravě původní matice

 

na tvar

 ,

tzn. k původní matici přidáme první dva řádky.

Prvky ležící na úhlopříčkách vynásobíme, přičemž těm, které směřují zleva doprava přiřadíme znaménko + a těm, které směřují zprava doleva přiřadíme znaménko -. Dostaneme tedy součiny

 
 
 
 
 
 

Sečtením těchto součinů získáme hodnotu determinantu původní matice

 

Celý postup je znázorněn na obrázku.

UpozorněníEditovat

Sarrusovo pravidlo platí pouze pro determinanty třetího řádu.

Související článkyEditovat

LiteraturaEditovat

  • V. Kořínek: Základy algebry. Academia, Praha 1956
  • Karel Rektorys: Přehled užité matematiky. Prometheus, Praha 2003 (6. vydání).

Externí odkazyEditovat