Elektropozitivita

Elektropozitivita je schopnost atomu uvolňovat valenční elektrony.

Vyšší hodnotu elektropozitivity mají ty prvky, které vznikem kationtu dosáhnou elektronové konfigurace předcházejícího vzácného plynu. Takové prvky se označují jako elektropozitivní prvky.

Elektropozitivita je opakem elektronegativity.

Související článkyEditovat