Klenec (nebo také romboedr) je rovnoběžnostěn, jehož stěny jsou tvořeny shodnými kosočtverci.

Klenec
Rhombohedron.png
Obrazec stěny kosočtverec
Počet vrcholů 8
Počet hran 12
Počet stěn 6
Duální mnohostěn [[]]

Romboedr patří mezi krystalové tvary.

Objem: Sph=a3(1-cosα)(1+2cosα)1/2

Obsah:6a2sinα