Kosočtverec

Kosočtverec je rovnoběžník, který má všechny strany stejně dlouhé. Někdy bývá přidáván požadavek, že se nesmí jednat o čtverec, tedy jeho strany nesmí svírat pravý úhel, někdy bývá čtverec považován za zvláštní případ kosočtverce. V kontextu heraldiky a umění též označovaný jako routa.

Příklad kosočtverce ve dvou různých orientacích zobrazení

VlastnostiEditovat

 
Výpočet obsahu kosočtverce podle vzorce  
 , kde   je délka strany kosočtverce, resp.
 , kde   a   jsou délky jeho úhlopříček (odvození plyne z Pythagorovy věty pro pravoúhlý trojúhelník o odvěsnách   a   a přeponě  ).
  • Obsah kosočtverce lze určit ze vztahu
 ,
kde   jsou délky úhlopříček,   je délka strany kosočtverce a   je úhel mezi přilehlými stranami.
Lze použít i vzorec  , kde   je délka strany a   je výška kosočtverce (kolmo na stranu  ), neboť platí  .

KonstrukceEditovat

K sestrojení je třeba znát dva z následujících údajů:

  • délka strany,
  • úhel sousední dvojice stran nebo úhel strany a úhlopříčky,
  • délka úhlopříčky,
  • délka výšky kosočtverce.

Kulturní souvislostiEditovat

Na území Česka a Slovenska je vertikálně nakreslený kosočtverec se svislou čárou uprostřed považován za symbol znázorňující ženské přirození.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat