Termodynamická rovnováha

stav termodynamického systému, ve kterém neprobíhá žádný makroskopický pohyb hmoty ani energie

Stav termodynamické rovnováhy je nejobecnější stav rovnováhy, v němž jsou při daných podmínkách fyzikální makrosystémy ustálené, a to nejen z hlediska tepelného kontaktu, ale i fyzikálního a chemického složení (daného fázemi a složkami), silových působení a emitovaného a absorbovaného záření - zahrnuje tedy v sobě i rovnováhu chemickou, mechanickou i vyzařovací.

Termodynamika vychází ze dvou postulátů, formulovaných pro termodynamickou rovnováhu:[1]

Podrobnější informace naleznete v článku Termodynamika.

1. postulát termodynamiky

editovat

Každý makroskopický systém dospěje po určitém relaxačním čase v daných, časově neměnných podmínkách, do stavu termodynamické rovnováhy.

Libovolný izolovaný systém po uplynutí určité doby dospěje do rovnovážného stavu, který není nikdy spontánně narušen.

2. postulát termodynamiky

editovat

Stav termodynamické rovnováhy termicky homogenního systému je jednoznačně určen souborem vnějších parametrů a jedním vnitřním parametrem a všechny ostatní vnitřní jsou vyjádřeny jako jejich funkce.

Stav systému v rovnováze je jednoznačně určen souborem všech vnějších parametrů a jediným parametrem vnitřním.

Reference

editovat
  1. Obdržálek, J., Vaněk, A.: Termodynamika a molekulová fyzika, skriptum, UJEP Ústí nad Labem 2000

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat