Záření

emise energie

Záření neboli radiace je emise energie ve formě vlnění nebo částic skrze prostor nebo hmotu.[1][2]

Viditelné spektrum je jen velmi malou částí celkového rozsahu elektromagnetického záření

Rozdělení záření editovat

Záření se může šířit vlnami a pak se nazývá vlnění. Příkladem může být zvuk, který se šíří akustickými vlnami. Nebo může mít charakter proudu částic a pak se nazývá korpuskulární (částicové) záření.

V moderní fyzice se však vyskytuje koncept duality částic a vlnění, který říká, že stejný jev lze popsat jak pomocí vln, tak i pomocí částic. Takto lze na elektromagnetické záření nahlížet buď jako na elektromagnetické vlny nebo jako na proud fotonů.

Vlnění editovat

Charakter záření je dán vlastnostmi daného vlnění, tzn. jeho vlnovou délkou, jeho amplitudou, polarizací apod. Ideální monochromatické záření obsahuje pouze jednu vlnovou délku.

Mezi vlnění patří např.:

Korpuskulární záření editovat

Korpuskulární (neboli částicové) je představováno proudem částic. Jedná se tedy o uspořádaný pohyb velkého množství částic.

Mezi částicové záření patří např.:

Rozdělení záření dle charakteru působení na hmotu editovat

Zrychlení editovat

Vyzařování souvisí se zrychlením. Brzdné záření vzniká při zpomalování náboje. Síla reakce záření však patrně neexistuje.[3]

Reference editovat

  1. WEISSTEIN, Eric W. Radiation [online]. Wolfram Research [cit. 2014-01-11]. Dostupné online. 
  2. Radiation [online]. Farlex, Inc. [cit. 2014-01-11]. Dostupné online. 
  3. Lancaster University. Physicist solves century old problem of radiation reaction. phys.org [online]. 2022-01-25 [cit. 2023-05-09]. Dostupné online. (anglicky) 

Literatura editovat

Související články editovat

Externí odkazy editovat