Mechanické vlnění

vlna, která je oscilací hmoty

Mechanické vlnění je děj, při němž se kmitání částic šíří látkovým prostředím.[1] Mechanické vlnění se šíří látkami všech skupenství pomocí sil působících mezi částicemi. Vzniká tak, že výchylka jedné částice z rovnovážné polohy vnější silou a k tomu dodaná energie se přenese na částici sousední, pak na další a tak vlnění určitou rychlostí postupuje od svého zdroje v řadě bodů, nebo v rovině, nebo v prostoru. Mechanické vlnění je například zvukové vlnění.

Vyvolané vlnění

Druhy vlnění editovat

Postupné vlnění editovat

Související informace naleznete také v článku Postupné vlnění.

Vzniká postupným rozkmitáváním bodů v pružném prostředí (hadice, lano, vodní hladina …).

Rovnice postupné vlny:  

(okamžitá výchylka  , maximální amplituda  , čas  , perioda  , poloha  , vlnová délka  , rychlost šíření vlnění  , fázová rychlost  )

Postupné příčné vlnění editovat

 
Postupné příčné vlnění. Znázorněný bod představuje okamžitou výchylku y závislou na čase t a vzdálenosti x od zdroje vlnění.

Body prostředí kmitají kolmo na směr šíření. Příkladem postupného vlnění příčného je vlnění na vodní hladině po dopadu kamene, šířící se od tohoto zdroje v kruhových rovinných vlnoplochách ve tvaru vrch – důl.

Elektromagnetické vlnění je postupné příčné.

Postupné podélné vlnění editovat

Může k němu docházet ve všech skupenstvích.[2]

Body prostředí kmitají ve vlnoplochách. Dochází k postupnému zhušťování a zřeďování prostředí. Příkladem je zvuk.

Stojaté vlnění editovat

Související informace naleznete také v článku Stojaté vlnění.
 
Stojaté příčné vlnění. Uzly jsou vyznačeny červeně.

Skládáním dvou proti sobě jdoucích postupných vlnění stejných parametrů vzniká stojaté vlnění, které je v řadě bodů (představovaných například napjatou strunou) charakterizováno body se stále stejnou výchylkou. Body s trvale největší výchylkou se nazývají kmitny, body s trvale nulovou výchylkou se nazývají uzly. Stojaté vlnění pružných těles se nazývá chvění a je nejčastějším zdrojem zvuku a fyzikálním základem hudebních nástrojů.

Rovnice stojatého vlnění editovat

 

Podélné a příčné vlnění editovat

Související informace naleznete také v článku Podélné vlnění.
Související informace naleznete také v článku Příčné vlnění.

Podle směru vychýlení částic z rovnovážné polohy rozlišujeme vlnění příčné (výchylka je kolmá na spojnici sousedních částic) a vlnění podélné (výchylka je ve směru spojnice sousedních částic).

Šíření vlnění editovat

Související informace naleznete také v článku Vlnoplocha.

Vlnění se šíří ve vlnoplochách- množinách bodů se stejnou fází. Platí Huyghensův princip- každá vlnoplocha se stává zdrojem nekonečně mnoha elementárních vlnění, jejichž interferencí vzniká další vlnoplocha.

Rychlost šíření závisí na typu prostředí- např. zvuk se pohybuje ve vzduchu   kde   je teplota v °C.

Směr vlnění udává paprsek – přímka kolmá na vlnoplochu – normála.

Reference editovat

  1. Odmaturuj z fyziky, DIDAKTIS 2004, ISBN 80-86285-39-1,kapitola Mechanické vlnění, strany 97-103
  2. Vlnění. radek.jandora.sweb.cz [online]. [cit. 2017-05-05]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2017-05-08. 

Související články editovat

Externí odkazy editovat