Hmotnostní poměr je bezrozměrná veličina, která vyjadřuje vztah hmotnosti tělesa (části systému, chemické komponenty apod.) k hmotnosti jiného tělesa (části systému, chemické komponenty apod.), které je často považováno za standardní měřítko. Jedná se tedy o poměr

Hmotnostní poměr může nabývat hodnot od 0 do .

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat

Hmotnostní poměr