Charlesův zákon je termodynamický vztah pro izochorický děj probíhající v ideálním plynu.

Znění zákona editovat

Při izochorickém ději v ideálním plynu o stálé hmotnosti je termodynamická teplota tohoto plynu přímo úměrná jeho tlaku, neboli také při izochorickém ději v ideálním plynu o stálé hmotnosti je podíl tlaku a termodynamické teploty stálý.

Rovnice editovat

Charlesův zákon lze vyjádřit rovnicí

 ,

kde   je tlak plynu a   je jeho termodynamická teplota.

Historická poznámka editovat

Teplotní rozpínavost vzduchu určil francouzský fyzik Jacques Alexandre César Charles už v roce 1787 nezávisle na Gay-Lussacovi a Daltonovi, avšak veřejnost se o jeho výsledcích dozvěděla až na základě Gay-Lussacova článku, proto bývá tento zákon někdy také označován jako Gay-Lussacův izochorický zákon.

Související články editovat