Gay-Lussacův zákon

Gay-Lussacův zákon je termodynamický vztah pro izobarický děj probíhající v ideálním plynu.

Gay-Lussacův zákon

Rovnice editovat

Gay-Lussacův zákon lze vyjádřit rovnicí

 ,

kde   je objem plynu a   je jeho termodynamická teplota.

Konstanta na pravé straně rovnice se označuje jako teplotní rozpínavost.

Související články editovat