Otevřít hlavní menu

Mechanika soustavy hmotných bodů

Mechanika soustavy hmotných bodů je část mechaniky, která studuje vlastnosti a příčiny pohybu soustavy hmotných bodů.

Skutečná tělesa, která se vyskytují v přírodě (a to v jakémkoliv skupenství), se skládají z atomů a molekul, jakožto základních stavebních částic. Tyto částice jsou vzhledem ke sledovaným tělesům dostečně malé, abychom je mohli považovat za hmotné body. To znamená, že výsledky mechaniky hmotného bodu lze aplikovat i na soustavu hmotných bodů. Těleso tak nahrazujeme soustavou hmotných bodů, tzn. množinou hmotných bodů, které vyplňují objem tělesa.

V některých případech lze těleso nahradit jedním hmotným bodem, podobně jako v mechanice hmotného bodu. Za soustavu hmotných bodů lze pak považovat také soustavu takovýchto těles.

RozděleníEditovat

Mechaniku soustavy hmotných bodů lze rozdělit na

  • Kinematika – Kinematika pohybu soustavy hmotných bodů se zabývá popisem tohoto pohybu, přičemž nestuduje příčiny pohybu.
  • Dynamika – Dynamika se zabývá příčinami pohybu soustavy hmotných bodů.

Související článkyEditovat