Prvek množiny

jakýkoli zástupce dané množiny

Prvky množiny (také členy množiny) jsou v matematice takové objekty, které jsou obsaženy v dané množině.

Prvkem množiny může být i jiná množina, ale nesmí obsahovat sama sebe jako prvek. Také výraz "množina všech množin" vede ke sporu – není to množina.

Příslušnost prvku k množiněEditovat

Skutečnost, že určitý prvek   patří do množiny   zapisujeme symbolem ∈ (stylizované E z latinského označení prvku – elementum; někdy se slovně označuje jako "patřítko"):

 

Skutečnost, že   lze také vyjádřit tak, že   je prvkem  , náleží do ní, nebo že množina   obsahuje prvek  .


Pokud prvek   do množiny   nepatří, píšeme ∉ (tento symbol se někdy slově označuje jako "ne-patřítko"):