Heronův vzorec

vzorec pro výpočet obsahu trojúhelníku

Heronův vzorec je vzorec pro výpočet obsahu obecného trojúhelníku (v euklidovské rovině) pomocí délek jeho stran.

VzorecEditovat

Jsou-li   délky stran trojúhelníka, platí pro jeho obsah

 

kde   je poloviční obvod trojúhelníku.

DůkazEditovat

 

Označme x vzdálenost vrcholu B od paty kolmice z vrcholu A na stranu a (výšky). Pro pravoúhlý trojúhelník na obrázku platí:

 

 

Odečteme-li od druhé rovnice první, dostaneme:

 

Z tohoto vztahu vyjádříme x:

 

Toto platí i v pravoúhlém trojúhelníku, v tupoúhlém s opačným znaménkem. Jestliže za x dosadíme do první rovnice, získáme výšku v:

 

 

 

 

 

Dosadíme-li tuto výšku do vzorce pro obsah trojúhelníku

 

dostaneme

 

Dále pomocí rozkladů upravíme výraz pod odmocninou:

 

 

 

Dosadíme poloviční obvod s,

 

a dostáváme výsledný vzorec:

 

 

 

HistorieEditovat

Vzorec byl formulován Hérónem z Alexandrie a důkaz byl publikován v jeho knize Métrika, napsané v první polovině 1. století.[1]

PoznámkyEditovat

Kratší důkaz je možný pomocí kosinové věty.

Heronův vzorec je limitním případem Brahmaguptova vzorce pro obsah tětivového čtyřúhelníku.

Obsah trojúhelníku je symetrická kvadraticky homogenní funkce jeho stran, H. v. ukazuje její konkrétní tvar.

ReferenceEditovat

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat