Odrazivost je optická vlastnost materiálu, která popisuje, jaké množství světla se odrazilo od materiálu v poměru k množství, které na materiál dopadlo.

Odrazivost závisí na:

Podle povrchu materiálu je odrazivost rozdělena na:

  • přímou (spekulární) - pro hladké/vyleštěné povrchy
  • difuzní (rozptýlenou) - drsné povrchy/rozptylující objemy

Měření odrazivosti editovat

K měření odrazivosti je možné použít několik metod. Zvolená metoda závisí na požadované veličině odrazivosti:

  • nástavec pro přímou propustnost s různým úhlem dopadu záření v kombinaci se spektrometrem (spektrální normálová/úhlová hemisférická odrazivost)
  • nástavec pro difuzní a přímou odrazivost (integrační sféra) v kombinaci se spektrometrem (spektrální normálová hemisférická odrazivost)

Související články editovat

Externí odkazy editovat