Chemické složení

Chemické složení vyjadřuje druh a zastoupení atomů v dané látce. Pomocí tohoto údaje nelze jednoznačně identifikovat látku, protože nepopisuje strukturu dané látky.

Látky, které mají stejné chemické složení, ale uspořádání atomů v jejich molekulách je jiné se nazývají izomery. Příkladem dvojice izomerů je např. ethanol a dimethylether.

Zjišťováním chemického složení látek se zabývá analytická chemie.

Související články editovat