Struktura povrchu

(přesměrováno z Drsnost povrchu)

Struktura povrchu (také textura povrchu) je souhrnný termín, označující geometrické odchylky povrchu od jeho ideálního tvaru. Je výsledkem způsobu obrábění, hloubky stop po nástroji apod. Jedná se také o prohlubeniny (rýhy, trhliny), vyvýšeniny (vyboulením, otřepy), nebo plošné nedokonalosti (eroze, koroze). Podle velikosti nerovností se člení na 3 složky:

  • drsnost povrchu
  • vlnitost povrchu
  • základní profil

VzhledEditovat

Vzhled povrchu je určen způsobem obrábění dané plochy. Například po hoblování jsou rýhy přímé.

Může vypadat třeba jako na obrázku:

 

MěřeníEditovat

Drsnost povrchu se určuje buď porovnávacími šablonami, nebo speciálními měřidly. Každý způsob opracování má své šablony. Při velmi jemném opracování se používá komparační mikroskop.
Výsledkem měření je v praxi nejčastěji hodnota Ra, což je průměrná aritmetická odchylka profilu drsnosti. Její jednotkou jsou obvykle mikrometry.

Běžné hodnoty parametru drsnosti RaEditovat

Konkrétní hodnoty jsou velmi závislé na volbě řezné rychlosti posuvu, stavu nástroje a podobně.

ZnačeníEditovat

V technické dokumentaci se značení drsnosti povrchu řídí normou ISO 1302  
 

Složení úplné grafické značky struktury povrchu:
a – požadavek na drsnost povrchu
b – případné další požadavky na strukturu povrchu
c – výrobní proces ( způsob opracování, povlakování … )
d – orientace nerovností
e – přídavek na obrábění