Stacionární bod

Jako stacionární bod funkce se označuje každý bod jejího definičního oboru, v němž je první derivace této funkce nulová, tzn. ve stacionárním bodě platí:

Stacionární (červené) a inflexní (modré) body funkce

nebo v tomto bodě první derivace neexistuje. Pokud zde má graf funkce tečnu, je rovnoběžná s osou x: funkce zde „zastavuje“ svůj růst nebo pokles (odtud název).

Stacionární body jsou zkoumány při vyšetřování průběhu funkce.

Související článkyEditovat