Poissonova rovnice

Poissonovou rovnicí nazýváme rovnici

,

kde označuje tzv. Laplaceův operátor

pro .

Např. Poissonova rovnice pro proměnné má tvar

Poissonova rovnice je tedy parciální diferenciální rovnice eliptického typu.

Laplaceova rovniceEditovat

Speciálním případem Poissonovy rovnice je rovnice Laplaceova

 ,

kde   je Laplaceův operátor.


Každá funkce  , která je řešením Laplaceovy rovnice, se nazývá harmonická funkce.

Související článkyEditovat