Nerovnost (matematika)

matematická relace vyjadřující porovnání dvou rozdílných hodnot

V matematice představuje nerovnost relaci vyjadřující uspořádání čísel podle velikosti.

Pro dvě reálná čísla a, b lze zavést následující nerovnosti:

  • ostrá nerovnost vyjadřující, že číslo a je větší než číslo b
  • neostrá nerovnost vyjadřující, že číslo a není menší než číslo b, tzn. číslo a je větší nebo rovno číslu b
  • – ostrá nerovnost vyjadřující, že číslo a je menší než číslo b, což je totéž jako
  • – neostrá nerovnost vyjadřující, že číslo a není větší než číslo b, tzn. číslo a je menší nebo rovno číslu b, což je stejné jako
  • – nerovnost vyjadřující, že číslo a není rovno číslu b, tzn. čísla a a b jsou různá.

Jako nerovnosti jsou označovány také některé matematické věty, např. trojúhelníková nerovnost, Minkowského nerovnost apod.

Jestliže není pravda, že pak platí (negace ostré nerovnosti je neostrá a opačně).

Související články editovat

Externí odkazy editovat