Relace (matematika)

Jako relaci nebo n-ární relaci nazveme v matematice libovolný vztah mezi skupinou prvků jedné nebo více množin. Ve většině případů je tímto označením myšlena binární relace.

Definice

editovat

 -ární relací mezi množinami  , kde  , rozumíme libovolnou podmnožinu kartézského součinu   množin.

 -ární relací na množině   je tedy libovolná množina   uspořádaných  -tic, přičemž  .

Klasifikace

editovat

Relace lze rozdělit podle počtu množin kartézského součinu následovně:

  • Unární relací nazveme každou podmnožinu množiny  .
  • Binární relací nazveme každou množinu uspořádaných dvojic  .
  • Ternární relací nazveme každou množinu uspořádaných trojic  .
  • ostatní relace jsou označovány buď souhrnným názvem n-ární relace nebo konkrétně podle vzoru:
    kvartární, pentární, sextární, septární, oktární, nonární atp.

Příklady

editovat

unární relace

  • je kladné (záporné) číslo
  • je (ne)pravdivý výrok

binární relace

ternární relace

  • leží mezi

Literatura

editovat

BARTSCH, Hans-Jochen. Matematické vzorce. 4. vyd. Praha: Academia, 1994. 832 s. ISBN 80-200-1448-9. 

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat