Úplná relace

pojem z oboru teorie množin

V matematice se binární relace R na množině X nazývá úplná, právě když pro každé a a b z množiny X platí, že a je v relaci s b, nebo b je v relaci s a.

Formálně zapsáno:

Příkladem úplné relace je relace „být větší nebo rovný než“ na množině reálných čísel. Naopak relace „být větší než“ zde úplná není (je ireflexivní).