Arkus kotangens je jedna z cyklometrických funkcí, inverzní funkce k funkci kotangens. Obvykle se značí arccotg x, ale používají se i značky arccot x a cot−1 x. Její hodnotou je úhel v obloukové míře z intervalu (0; π), popřípadě ve stupňové míře z intervalu (0°; 180°), jehož kotangens je x.

Grafy funkcí arkus tangens a arkus kotangens

Na rozdíl od cyklometrických funkcí arcsin, arccos a arctg nebývá na kalkulačkách k dispozici, ale s využitím funkce arctg ji lze vypočítat podle některého ze vzorců.

Definice editovat

Funkce arccotg x je inverzní funkce k funkci cotg x, jejíž definiční obor byl omezen na interval (0; π). Díky tomuto omezení je výchozí funkce prostá, takže požadovaná inverzní funkce existuje.

V některých matematických programech, jakým je například Mathematica, se však využívá jiné definice arccotg x, kdy byl definiční obor cotg x omezen na interval (-π2;+π2) \ {0}. Při této definici je výsledná inverzní funkce lichá.[1]

Vlastnosti editovat

Funkce   v obloukové míře má následující vlastnosti:

Definiční obor  
Obor hodnot  
Omezenost Je omezená
Monotonie Je ryze klesající, a tedy prostá
Symetrie Není sudá ani lichá, ale graf je souměrný podle středu  
Periodicita Není periodická
Limity  

 

Inverzní funkce     (kotangens)
Derivace  
Integrál  

Vzorce editovat

 

 

 

Reference editovat

  1. ArcCot [online]. Wolfram Alpha [cit. 2015-01-13]. Dostupné online. (anglicky) 

Externí odkazy editovat