Omezená funkce je pojem z oblasti matematické analýzy.

Definice editovat

Mějme funkci  , jejíž definiční obor je  , a nějakou množinu  .

Existuje-li číslo  , takové, že pro všechna   platí  , pak říkáme, že funkce   je shora ohraničená (omezená) v  . Existuje-li supremum oboru hodnot funkce  , pak také existuje číslo  , a funkce je tedy shora omezená.

Existuje-li číslo  , takové, že pro všechna   platí  , pak říkáme, že funkce   je zdola ohraničená (omezená) v  . Existuje-li infimum oboru hodnot funkce  , pak také existuje číslo  , a funkce je tedy omezená zdola.

Existuje-li číslo  , takové, že pro všechna   platí  , pak říkáme, že funkce   je ohraničená (omezená) v  . Funkce omezená je tedy omezená shora i zdola, přičemž

 

Obor hodnot omezené funkce má konečné infimum i supremum.

Pokud funkce není omezená zdola ani shora, pak je neohraničená (neomezená).

Související články editovat