Gibbsova–Helmholtzova rovnice

(přesměrováno z Gibbsova-Helmholtzova rovnice)

Gibbsova-Helmholtzova rovnice vyjadřuje pomocí entalpie závislost změny Gibbsovy volné energie na teplotě.

RovniceEditovat

Rovnice má tvar

 ,

kde   je Gibbsova volná energie,   je termodynamická teplota a   je entalpie. Index   označuje, že se počítá při konstantním tlaku   a stálém látkovém množství jednotlivých složek termodynamické soustavy.

Rovnice přímo vyplývá z jednoho ze vztahů mezi termodynamickými potenciály, též nazývaných Gibbsovy-Helmholtzovy rovnice.

Související článkyEditovat