Pojem křivost se používá především v matematice k vyjádření odchylky od přímého směru. Je vyjádřena jako převrácená hodnota poloměru .