Wikipedie:Rozcestníky

pravidla:

     závazná
     doporučení
     v hlasování
     navrhovaná
     neschválená
Doporučení

Text této stránky je doporučení české Wikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


Vzhled a styl Wikipedie
Zkratka:
  • WP:RO

Rozcestník je stránka s odkazy sloužící k rozlišení mnoha článků o pojmech z různých oborů, které mají stejný název. Například název liška může označovat šelmu i houbu.

Jednotlivé významy se v názvech článků rozliší někdy přirozeně (železniční stanice a stanice metra), v ostatních případech pomocí rozlišovače, upřesňujícího výrazu v závorce. Například liška obecná (šelma) a liška obecná (houba).

Rozlišují se dva typy rozcestníku, z nichž druhý má v názvu rozlišovač rozcestník:

  1. Liška – víceznačný pojem, u kterého žádný z významů nepřevládá
  2. Brno (rozcestník) – převládající význam popisuje článek s názvem bez rozlišovače

Rozlišované články se uvádějí celým názvem včetně rozlišovače (tedy bez použití svislé čáry v odkazu), za názvem následuje popisek upřesňující daný význam, kde se odkazy, pokud jsou potřeba, použijí běžným způsobem. Rozcestník ukončuje šablona, která informuje čtenáře a zařazuje rozcestník do speciální kategorie.

Typy rozcestníků

editovat

Pokud má název článku jeden nejběžnější význam a další méně běžné, bude pod názvem článek v běžném významu a pro rozcestník se použije tvar „Název (rozcestník)“, například Praha a Praha (rozcestník). Pokud žádný z významů nepřevládá, umístí se rozcestník přímo pod název bez rozlišovače „(rozcestník)“, např. zámek nebo granát.

První typ – asymetrický, s „(rozcestník)“ v názvu

editovat

Název má jeden hlavní význam, pokud se jedná o:

  1. výrazně nejčastější význam: Fotbal – kopaná, míčová hra
  2. obecninu: Ucho – sluchový orgán

Článek o hlavním významu se umisťuje pod Název bez rozlišovače, rozcestník ostatních významů pod Název (rozcestník), např. fotbal (rozcestník).

Pro případ, že hlavní význam popisuje článek s odlišným názvem, například hlavní význam názvu Velká Británie článek Spojené království, je vhodné použít rozcestník druhého typu, tedy umístit rozcestník pod název bez rozlišovače. Pouze u mimořádně výrazně dominantního významu se pod název bez rozlišovače umístí přesměrování a použije rozcestník s rozlišovačem. Takové řešení by mělo být prodiskutováno a šablona by měla být ve zdrojovém textu i na diskusní stránce doplněna vysvětlením, aby ji někdo omylem neodstranil jako nepatřičnou.

Pokud vedle dominantního významu je pouze jeden další význam, rozcestník se nevytváří a v šabloně {{Různé významy}} se uvede přímo odkaz na druhý význam.

Upozornění na různé významy u asymetrického rozcestníku

editovat

Na existenci dalších významů se upozorňuje na začátku článku o hlavním významu šablonou {{Různé významy}}. Tím je také zaručeno, že se z rozcestníku nestane sirotčí stránka. Pokud jsou pouze dva významy daného názvu, odkáže se přímo na článek s druhým významem. Při použití přesměrování se šablona vkládá až do cílového článku; do článků s rozlišovačem se tato šablona nevkládá. Použití v různých případech je vysvětleno na stránce šablony.

Druhý typ – symetrický, s jednoduchým názvem

editovat

Pokud nelze určit hlavní, převládající význam názvu, je potřeba pod tímto názvem vytvořit rozcestník a odkázat na jednotlivé významy. Například rozcestník Účinnost odkazuje na Účinnost (fyzika) a Účinnost (právo). Často se tyto rozcestníky užívají pro sídla stejného jména, například Albrechtice.

Tento rozcestník se také zpravidla využívá, pokud se článek o hlavním významu nachází pod jiným názvem, např. rozcestník Velká Británie a článek o hlavním významu Spojené království.

Upozornění na různé významy u symetrického rozcestníku

editovat

Na rozcestník bez rozlišovače se z článků s rozlišovačem šablonou {{Různé významy}} neodkazuje.

Odkazy na rozcestníky

editovat

Na rozcestník bez rozlišovače se nejčastěji odkazuje omylem, pokud je víceznačnost pojmu vkladateli neznámá nebo si ji neuvědomí. Tyto odkazy na rozcestníky je třeba nahrazovat odkazem na správný konkrétní význam, zpravidla doplněním rozlišovače.

Na rozcestníky s rozlišovačem se obvykle odkazuje pouze z šablony {{Různé významy}}. V některých případech je však odkaz na rozcestník záměrný: např. rozcestník Bedřichov s odkazem na podobný rozcestník Bedřichovice nebo článek Jan a odkazy na po něm pojmenované obce Janov, Jankov

Vzhled a styl

editovat

Rozcestníky by měly dodržovat jednotný vzhled a styl podle následujícího příkladu:

Slovo '''merkur''' má více významů:
* [[Merkur (planeta)]] – první planeta sluneční soustavy
* [[Merkur (bůh)]] – bůh obchodu v římské mytologii
* [[rtuť]] – synonymum prvku v alchymistické literatuře

{{Rozcestník}}

(Výsledek lze spatřit v rozcestníku Merkur.)

Rozcestník začíná úvodní větou, ve které je rozlišovaný termín uveden tučně; věta nemusí znít přesně jako v tomto příkladu, záleží na kontextu.

Jednotlivé významy jsou uvedeny jako položky seznamu s odrážkami. Každá položka začíná odkazem na konkrétní článek uvedený celým jménem (včetně rozlišovače v závorce) a s malým počátečním písmenem, pokud se nejedná o vlastní jméno. Následuje upřesňující popis daného významu, ve kterém se odkazy používají jen výjimečně, například v popisu u červeného odkazu, tedy významu, který ještě nemá založený článek.

Na konec každého rozcestníku je vložena vhodná šablona dle typu rozcestníku (viz níže), nejčastěji obecná šablona {{rozcestník}}. Ta zobrazuje upozornění, že jde o rozcestník, a zařazuje stránku do Kategorie:Wikipedie:Rozcestníky. Rozcestníky se nezařazují do dalších kategorií, jedinou výjimkou jsou zkratky, které je třeba zařadit do Kategorie:Zkratky, případně, pokud rozcestník spadá do více kategorií rozcestníků (místopisné jméno a příjmení).

Přes Wikidata se rozcestníky propojují pouze tehdy, je-li i v druhém jazyce rozcestník s přibližně stejným obsahem (typicky u zkratek či u stejně znějících slov).

Příklady

editovat

Příkladem rozsáhlejších rozcestníků je liška nebo lípa. Malá válka ukazuje příklad jiné úvodní věty. Pro rozcestník sídel se doporučuje užít vzoru Albrechtice.

Přehled šablon pro označování rozcestníků

editovat

Podrobnou dokumentaci lze nalézt na Wikipedie:Šablony/Rozcestníky.

Seznamy rozcestníků

editovat

Související stránky

editovat