Lebesgueův integrál

Lebesgueův integrál (někdy L-integrál) označuje v matematice definici určitého integrálu, založenou na teorii míry. Lebesgueův integrál je obecnější než integrál Riemannův, což v praxi znamená, že pokud existuje Riemannův integrál, tak existuje také Lebesgueův integrál, přičemž hodnoty obou integrálů jsou shodné. Pokud Riemannův integrál neexistuje, může existovat integrál Lebesgueův. Opačné tvrzení však neplatí (např. Dirichletova funkce, jejíž funkční hodnota je rovna 1, pokud je argument racionální číslo, a je rovna 0, pokud je argumentem iracionální číslo, má Lebesgueův integrál, ale nemá Riemannův integrál). Lebesgueův integrál je pojmenován po francouzském matematikovi Henri Lebesgueovi.

Integrál nezáporné funkce může být interpretován jako plocha pod křivkou grafu funkce.

Definice Editovat

Nechť   je prostor s mírou,  . Pro měřitelnou nezápornou funkci   definujeme Lebesgueův integrál vztahem

 

Pro obecnou měřitelnou funkci definujeme

 

(má-li výraz smysl), kde   je kladná část funkce   a   je záporná část  .

Vlastnosti Editovat

  • Každá měřitelná nezáporná funkce má Lebesgueův integrál. Obecná měřitelná funkce   integrál nemá tehdy, když

 

  • Pro jednoduchou funkci   je možné napsat definiční vztah jako

 

Jednoduchou funkci je však možné vyjádřit pomocí různých rozkladů. Z takové definice tedy není zřejmé, že hodnota integrálu jednoduché funkce nezávisí na rozkladu.

prostory Editovat

Podrobnější informace naleznete v článku Lp prostor.

Pomocí Lebesgueova integrálu definujeme   prostory funkcí

 

a zavedeme množinovou funkci

 

Snadno se ukáže, že   splňuje všechny vlastnosti normy kromě jedné:   neznamená   všude v  , ale pouze skoro všude v  . Tvrzení tedy neplatí na množině míry 0.

Zavádí se proto prostory   tříd ekvivalencí funkcí, které se liší na množině míry 0. V takovém prostoru je již   normou.

Externí odkazy Editovat