Měrné skupenské teplo tání

Měrné skupenské teplo tání je teplo, které přijme 1 kilogram pevné látky, jestliže se za teploty tání celý přemění na kapalinu téže teploty.

Značení editovat

  • Značka: lt
  • Jednotka SI: joule na kilogram, zkratka J/kg
  • Další jednotky: kilojoule na kilogram, 1 kJ/kg = 1 000 J/kg

Výpočet editovat

Měrné skupenské teplo tání se určí jako podíl skupenského tepla tání   a hmotnosti   látky, tzn.

 

Příklady hodnot editovat

Měrné skupenské teplo tání:

Odkazy editovat

Externí odkazy editovat

Související články editovat