Stlačitelnost

záporná hodnota relativní změny objemu vzhledem ke změně tlaku

Stlačitelnost (objemová stlačitelnost) je definována jako záporná hodnota relativní změny objemu vzhledem ke změně tlaku, tzn.

,

kde je původní objem kapaliny před stlačením, představuje změnu objemu při stlačení a je změna tlaku.

Modul objemové pružnosti editovat

Převrácená hodnota stlačitelnosti se nazývá modul objemové pružnosti

 

Vlastnosti editovat

Ideální kapalina je zcela nestlačitelná, tzn.  .
Jednotky: Pa−1

Související články editovat

Externí odkazy editovat