Variace (kombinatorika)

Variace k-té třídy z n prvků je každá uspořádaná k-tice vytvořená z celkového počtu n prvků, přičemž při výběru záleží na pořadí jednotlivých prvků. Rozlišujeme variace s opakováním a bez opakování. Pro výpočet hodnoty je používán faktoriál.

Variace bez opakování editovat

 • Variace bez opakování je k-členná skupina utvořená z daných n prvků tak, že v nich záleží na pořadí a žádný z daných prvků se v ní neopakuje.
 • Počet k-členných variací z n prvků:   pro  
 • například: 2členná variace ze 3 prvků a, b, c: (ab), (ba), (ac), (ca), (bc), (cb)  

Variace s opakováním editovat

 • Variace s opakováním je uspořádaná k-tice z n prvků sestavená tak, že každý se v ní vyskytuje nejvýše k-krát. Opět záleží na pořadí.
 • Počet k-členných variací s opakováním z n prvků:   platí i pro  
 • například: 2členná variace s opakováním ze 3 prvků a, b, c: (aa), (ab), (ac), (ba), (bb), (bc), (ca), (cb), (cc)  

Příklady editovat

Příklad 1 editovat

Kolik trojciferných čísel je možné sestavit z číslic 1, 2, 3, 4, jestliže:

a) se v čísle každá cifra může vyskytovat nejvýše jednou

 

b) se v čísle cifry mohou opakovat

 

Příklad 2 editovat

Kolik je možností pro obsazení 1., 2. a 3. místa v závodě s 20 účastníky?

 

Příklad 3 editovat

Posádka lodi potřebuje k dorozumívání vytvořit 50 různých signálů. Budou jim k tomu stačit 4 různobarevné praporky?

 • jednopraporkové signály:  
 • dvoupraporkové signály:  
 • třípraporkové signály:  
 • čtyřpraporkové signály:  
celkem lze vytvořit:   signálů
Na vytvoření 50 signálů budou 4 různobarevné praporky stačit.

Příklad 4 editovat

Kolika způsoby můžete nastavit šestimístný číselný kód trezoru?

 

Algoritmus editovat

Algoritmus pro nalezení všech variací znaků (s opakováním, v jazyku Java)

  public static List<String> variaceSOpakovanim(int trida, String pouzitelneZnaky) {
    List<String> list = new ArrayList<String>((int) Math.pow(pouzitelneZnaky.length(), trida)/*(1)*/);

    if (trida == 0) {
      list.add(""); /*(2)*/
    } else {
      List<String> l = variaceSOpakovanim(trida - 1, pouzitelneZnaky);
      for (char c : pouzitelneZnaky.toCharArray()) { /*(3)*/
        for (String s : l) {
          list.add(c + s); /*(4)*/
        }
      }
    }
    return list;
  }
 1. Počet variací s opakováním je dán jako počet použitelných prvků umocněný na třídu variace.
 2. Variace nulté třídy je právě jedna: prázdná množina.
 3. Variace s opakováním se dá vnímat jako kartézský součin množiny použitelných prvků s množinou variací ze stejných použitelných prvků, ale s třídou o jednu menší. Z toho vyplývá použití rekurze.
 4. Přidá do výstupního (vraceného) seznamu příslušný prvek, vzniklý spojením jednoho (každého) prvku s jednou (každou) variací nižší třídy.

Literatura editovat

Související články editovat