Reologie

nauka o deformacích spojitých látek, zejména o toku kapalin

Reologie je vědní obor mechaniky spojitých prostředí (mechaniky kontinua), který se věnuje zkoumání a modelování deformačních vlastností látek, zejména závislosti deformace, napětí a času.

Euklidova hmota
Pascalova hmota
Hookova hmota

Reologie má široké uplatnění v geologii a příbuzných vědách i v mnoha technických oborech věnovaných materiálům a jejich deformacím.

Druhy reologického posuzování editovat

 • Fenomenologický
 • Strukturní

Rozdělení podle časového působení editovat

 • Okamžité
 • Krátkodobé
 • Dlouhodobé

Modely základní editovat

Lineární modely editovat

Lineární modely se vyznačují přímkovou úměrností mezi deformací a napětím

 • Euklidova hmota – Absolutně tuhé těleso – Napětí je nezávislé na deformaci
 • Pascalova hmota – Ideální kapalina – Deformace je nezávislá na napětí
 • Hookova hmota – Pružné těleso – Je přímá úměrnost mezi napětím a deformací
 • Newtonova hmota – Vazká tekutina – Je přímá úměrnost mezi napětím a deformací – ale deformace je nevratná

Nelineární modely editovat

 • Saint-Vanetova – Tvárná (plastická) hmota – Z počátku se chová hmota jako Euklidova hmota, ale po dosažení určité úrovně se změní chování jako Pascalova hmota
 • Zpevněná hmota – V první fázi se chová jako ideální kapalina a po dosažení určité deformace se chová jako Euklidova hmota

Komplexní modely editovat

 • Viskoelastická hmota (Maxwellův model, Zenerův model, Jeffreyův model, Kelvinův model)
 • Elastoplastická (pružnoplastická) hmota
 • Viskoelastoplastická hmota

Externí odkazy editovat