Otevřít hlavní menu

Reologie

nauka o deformacích spojitých látek
Euklidova hmota
Pascalova Hmota
Hookova hmota

Reologie je vědní obor mechaniky spojitých prostředí (mechaniky kontinua), který se věnuje zkoumání a modelování deformačních vlastností látek, zejména závislosti deformace a napětí.

Reologie má široké uplatnění v geologii a příbuzných vědách i v mnoha technických oborech věnovaných materiálům a jejich deformacím.

Druhy reologického posuzováníEditovat

 • Fenomenologický
 • Strukturní

Rozdělení podle časového působeníEditovat

 • Okamžité
 • Krátkodobé
 • Dlouhodobé

Modely základníEditovat

Lineární modelyEditovat

Lineární modely se vyznačují přímkovou úměrností mezi deformací a napětím

 • Euklidova hmota – Absolutně tuhé těleso – Napětí je nezávislé na deformaci
 • Pascalova hmota – Ideální kapalina – Deformace je nezávislá na napětí
 • Hookova hmota – Pružné těleso – Je přímá úměrnost mezi napětím a deformací
 • Newtonova hmota – Vazká tekutina – Je přímá úměrnost mezi napětím a deformací – ale deformace je nevratná

Nelineární modelyEditovat

 • Saint-Vanetova – Tvárná (plastická) hmota – Z počátku se chová hmota jako Euklidova hmota, ale po dosažení určité úrovně se změní chování jako Pascalova hmota
 • Zpevněná hmota – V první fázi se chová jako ideální kapalina a po dosažení určité deformace se chová jako Euklidova hmota